(spud 3,14)

              Informace o umělci: Jan Soukup a.k.a. SPUD 3,14   
Jsem mladý vizuální umělec z Prahy, pohybující se od roku 2010 na rozhraní volné tvorby a mezní technologické studie (kam a s čím se dá až zajít). Mimo grafitti tvorby v raném věku a asi i díky absenci um.vzdělání je moje tvorba vycházející hlavně z dřívější, ale i nynější řemeslné praxe, která je velice různorodá ať už se jedná o malbu na vlastnoručně vyrobená plátna (každý obraz jsem vytvořil doslova od základu), výrobu nábytku, design, tvorbu skulptur, 3D koláží, modelů aj. Svojí tvorbou se snažím jak nastavovat zrcadla tak i otevírat okna možností a vnímání, které se omezují pouze realitou prostoru a proto experimentuji jak sním tak s materialy, které tvoří valnou část mé práce.

portfolio-but